DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri 29 Eylül - 02 Ekim 2022 tarihleri arasında Shimall Otel Kongre Merkezi, Gaziantep’de gerçekleştirilecek olan Çocuk Göğüs Hastalıkları 6. Kongresi’ne davet etmekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz.

Çocuk Göğüs Hastalıklarının ilgi alanına giren konular, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen hekimlerin günlük mesleki uygulamalarında önemli yer tutmaktadır.

Daha önceki yüksek katılımlı kongrelerimizde olduğu gibi 6. Kongremizde de, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzman ve yan dal asistanlarının yanı sıra, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ve aile hekimlerinin de bilgi ve becerilerini arttırabileceği zengin içerikli bir bilimsel program hazırlıyoruz. Kongremize ülkemizdeki hemen hemen tüm çocuk göğüs uzmanı öğretim üyeleri katılmakta ve bilimsel katkı sağlamaktadır. Kongre bilimsel programımızı hazırlarken, değerli meslektaşlarımızın talep ve önerileri bizlere çok yardımcı oluyor. 2022 kongremizde de sık karşılaştığımız sorunları konuştuğumuz, yeni gelişmeleri gözden geçirdiğimiz ve uygulamalarımızı güncellemeye yardımcı kurslar, konferanslar ve panellerin yanı sıra, sizlerden gelen çalışmaları tartışma olanağı bulacağımız sözel ve poster oturumları planladık. Diğer yandan, yan dal uzmanlık eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen ve bilim dalımız ile ilgili ülkemizdeki önemli sorunları bilim insanları ile tartışma imkanı bulabileceğiniz ortam da oluşturmayı hedefledik.

Siz değerli meslektaşlarımızı Çocuk Göğüs Hastalıkları 6. Kongresi’nde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,


Ela Erdem

Prof. Dr. Ela Erdem
Kongre Sekreteri


Prof. Dr. Sedat Öktem
Kongre Başkanı
Fazilet Karakoç

Prof. Dr. Fazilet Karakoç
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Derneği Başkanı
KURULLAR


 • KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

 • Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Fazilet KARAKOÇ
 • Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Sedat ÖKTEM
 • Kongre Sekreteri
  Prof. Dr. Ela ERDEM
BİLDİRİ GÖNDERİM


EcomAgent
Bildiri Gönderim Tarihi: 25 Ağustos 2022

Bildiri  Özeti Genel Kuralları
Toplantı dili "Türkçe" olup gönderilecek bildirilerin Türkçe hazırlanması; Türkçe hazırlanan bildirilerin "Türk Dili Yazım Kuralları’na uygun olması zorunludur. Özetler toplantı web sayfasındaki (www.2022cocukgogus.org) çevrimiçi bildiri özeti gönderi sistemi ile gönderilecektir. Her özet sadece bir kez gönderilebilir. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad ve adres detayları açık olarak yer almak zorundadır. Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Kısaltmalar ilk yer alışta açıklamalı olarak yer almalıdır. Kaynaklar genel olarak yer almazlar, ancak zorunlu koşullarda birkaç adet yer alabilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. Özetin tamamı, başlık ve yazar adı hariç 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bildirilerin Gönderilmesi
Bildiri özetleri sistem adresi üzerinden gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "LookUs Bilişim" ile (216) 372 66 44 numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Online bildiri modülü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirilerinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Bildiri Son Gönderme Tarihi  
25 Ağustos 2022, Saat 23:59'dur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bu konuda Toplantı Düzenleme Kurulu tam yetkilidir.

Özetlerin Basımı 
Toplantı için kabul edilen bildiriler bildiri özet kitabı içerisinde basılacaktır. Toplantıya bildiri göndermekle basım için onay verilmiş olunmaktadır.

Bildiri Sunuları 
Bildiriler sözlü sunum ya da e-poster şeklinde olacaktır. Sunulmak üzere gönderilen tüm bildiriler yazar ve kurum isimleri kapatılarak değerlendirme kuruluna gönderilecek; yapılan değerlendirme sonucu Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından kabul edilen bildiriler Sözlü ya da E-poster olarak sunulacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonrasında tüm bildiri sahiplerine yazılı bildirim ile sonuçlar iletilecektir. Sunulması kabul edilen bildirilerin sunum tipi, tarih ve saat detayı web sayfasında yer alan bilimsel program içerisinde duyurulacaktır.

 

BİLİMSEL PROGRAM


 

SALON A SALON B SALON C

09:00-10:30

Değişen Dünyada Çocuk Astımına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Özlem Keskin

 1. Değişen Çevrenin Çocuk Astımına Etkileri
  Elif Dağlı
 2. Tanısal Yöntemlerin Güvenirlik Dereceleri ve Pratik Uygulama
  Özlem Keskin
 3. Doğumdan Ergenliğe Astıma Eşlik Eden Diğer Sistem Bulguları
  Gülbin Bingöl

Kronik Solunum Yolu Hastalıklarında Havayolu Temizliği Çalıştayı
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Esen Kıyan

 1. Nöromuskuler Hastalıkların Solunum Açısından Değerlendirilmesi
  Saniye Girit
 2. Nöromuskuler Hastalıklarda Göğüs Fizyoterapi Yöntemleri
  Özge Keniş Coşkun
 3. Pratik Uygulamalar
  Özge Keniş Coşkun
  Füsun Ünal
  Aykut Eşki
  Zeynep Reyhan Onay
  Cansu Yılmaz Yeğit

 

10:30-11:00 ARA

11.00-12:00

Çocukluk Astımı Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Ercan Küçükosmanoğlu, Saniye Girit

 1. İnhalasyon Teknikleri
  Arif Kut
 2. Vaka Örnekleri ile Rehberler Eşliğinde Astım Tedavisi
  • Okul Öncesi: Figen Gülen
  • Okul Sonrası: Hikmet Tekin Nacaroğlu

Nöromuskuler Hastalıklarda Vakalarla Solunum Problemlerinin Yönetimi
Oturum Başkanları: Sedat Öktem, Yasemin Gökdemir

 1. Spinal Musküler Atrofi Tip 1 Vakalarında Proaktif Non-İnvaziv Ventilasyon Uygulanması
  Beste Özsezen
 2. Nöromusküler Hastalıklarda Non-İnvaziv Ventilasyon Başlanması
  Hakan Yazan
 3. Nöromusküler Hastalıklarda Ne Zaman Trakeostomi ile İnvaziv Ventilasyon Yapalım?
  Cansu Yılmaz Yeğit

 

12:00-12:40

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Sedat Öktem
Astımda Hışıltı Tespitinde Yenilik: Wheezescan
Konuşmacı: Bülent Karadağ
   
12:40-13:40 ÖĞLE YEMEĞİ

13:40-14:20

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Bülent Karadağ
Yalıtımlı Evde Yaşamanın İnsan Sağlığına Etkisi
Konuşmacılar: Ela Erdem Eralp, Bülent Karadağ

   

14:20-15:50

Vakalarla Solunum Yolu Acilleri-1
Oturum Başkanları: Figen Gülen, Nazan Çobanoğlu,

 1. Solunum Sıkıntısı ile Başvuran Hasta
  Salih Uytun, Ayşen Başaran
 2. Stridor ile Gelen Hasta
  Azer Kılıç Başkan, Melih Hangül
 3. Hemoptizi ile Gelen Hasta
  Halime Nayır Büyükşahin, Sanem Eryılmaz Polat

 

Kistik Fibrozis Çalıştayı-1
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Nural Kiper

 1. Yenidoğan Taramasındaki Sorunlar
  Nagehan Emiralioğlu
 2. Kistik Fibrozisli Çocukluklarda Erişkinliğe Geçiş Hazırlıkları
  Yasemin Gökdemir
 3. Türkiye’de Modülatör Tedavi Deneyimi
  Ela Erdem Eralp

 

15:50-16:20 KAHVE ARASI

16:20-17:50

Vakalarla Solunum Yolu Acilleri-2
Oturum Başkanları: Mehmet Köse, Demet Can

 1. Akut Yaşamı Tehdit Edici Olay Yaşayan Bir Hasta
  Pelin Asfuroğlu, Mina Hızal
 2. Göğüs Ağrısı ile Gelen Hasta
  Fevziye Çoksüer, Dilber Ademhan Tural
 3. Öksürük ile Gelen Hasta
  Mürüvvet Yanaz, Güzin Cinel

Kistik Fibrozis Çalıştayı-2
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Sevgi Pekcan

 1. İleri Derece Akciğer Hastalığının Takibi
  Zeynep Seda Uyan
 2. Metisiline Dirençli Stafilokokkus Aerius ve Pseudomonas Aeruginosa’da Eradikasyon
  Deniz Doğru Ersöz
 3. Önemi Artan Mikroorganizmalar(Achromobacter, Candida vs)
  Sevgi Pekcan
 

19:30

AÇILIŞ TÖRENİ

 

SALON A

SALON B

SALON C

09:00

Ana Oturum
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Sedat Öktem

 1. Kistik Fibrozis’in Değişen Yüzü
  Fazilet Karakoç

 

09:30-10:30

Güncel Sorunlar-1
Oturum Başkanları: Derya Altıntaş, Arif Kut

 1. Çocuklarda Sık Görülen Uyku Problemleri
  Ayşe Tana Aslan
 2. Çocuk Solunum Hastalıkları ve Diş Sağlığı
  Sertaç Peker
 3. Ergenlerde Tütün Kullanımı ve Tedavisi
  Nazan Çobanoğlu

Kistik Fibrozis Dışı Bronşiektazi Paneli
Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Deniz Doğru Ersöz

 1. Bronşiektazi Kronik Solunum Tedavileri
  Uğur Özçelik
 2. Bronşiektazi Akut Alevlenme Tedavisi
  Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
 3. Bronşiektazi İzlemi Nasıl Olmalı; Kayıt Sistemi Olmalı mı?
  Bülent Karadağ
 
10:30-10:45 KAHVE ARASI

10:45-11:45

UYDU SEMPOZYUMU:

Oturum Başkanı: Fazilet Karakoç
Çocukluk Çağı Hışıltılı Hastalıklarda Nebülizasyon Tedavileri
Konuşmacı: Bülent Karadağ
   
11:45-12:15 Konferans
Oturum Başkanı: Oya Peker
Gaziantep Beslenme Tarzının Sağlık Üzerine Etkisi
Ragıp Güzelbey
   
11:45-13:00 Poster Oturumu 1   - Poster Alanı
Oturum Başkanları: Zeynep Reyhan, Mina Hızal
EPS-01 / EPS-09
Oturum Başkanları: Ali Özdemir, Gökçen Dila Tuğcu
EPS-10 / EPS-17
12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00

UYDU SEMPOZYUMU Vem İlaç

Oturum Başkanı: Bülent Karadağ
Akut Astım Atağı
Konuşmacı: Sedat Öktem

   

14:00-15:00

Solunum Yolu Enfeksiyonları


Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Bülent Karadağ

 1. Çocuklarda İnfluenza: Klinik, Tedavi ve Korunma
  Demet Can
 2. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Komplikasyonlarının Tedavi ve İzlemi
  Ayşe Ayzıt Kılınç
 3. Tekrarlayan Solunum Yolu Enfeksiyonları Olan Çocuğa Yaklaşım
  Nevin Uzuner

14:00-14:40
Spinal Musküler Atrofi’de Güncel Yaklaşımlar-1

Oturum Başkanları: Yasemin Gökdemir, Sedat Öktem

 1. Spinal Musküler Atrofi’li Çocukların Rehberler Eşliğinde Uzun Süreli İzlemi
  Yasemin Gökdemir
 2. Spinal Musküler Atrofi Hasta Yakını Bakış Açısı
  Uğur Cem Gürpınar
 

14:40-15:00
Spinal Musküler Atrofi’de Güncel Yaklaşımlar-2

Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Erkan Çakır

 1. Spinal Musküler Atrofi’de Gen Tedavisi Alan Çocukların Uzun Süreli İzlemi
  Sedat Öktem
15:00-15:30 KAHVE ARASI

15:30-17:00

Doğu Pediatri Derneği Oturumu

Tüberküloz
Oturum Başkanları: Uğur Özçelik, Ali Baki

 1. Tüberküloz Teması, Tarama, Latent Tüberküloz Tanı ve Tedavisi
  Velat Şen
 2. BCG Aşısı ve Komplikasyonları
  Mehmet Köse
 3. Tüberküloz Hastalığı Tanı ve Tedavisi, Hastalığın İzlemi ve İlaç Yan Etkilerine Yaklaşım
  Erkan Çakır

Sözlü Sunum Oturumu 1 (SS-01 / SS-12)
Oturum Başkanları: Emine Atağ, Ayşe Ayzıt Kılınç

Sözlü Sunum Oturumu 1 Detayları için Tıklayınız

Sözlü Sunum Oturumu 2 (SS-13 / SS-24)
Oturum Başkanları: Güzin Cinel, Cansu Yılmaz Yeğit

Sözlü Sunum Oturumu 2 Detayları için Tıklayınız

 

SALON A

SALON B

SALON C

08:00-09.00

 

Sözlü Sunum Oturumu 3 (SS-25 / SS-32)
Oturum Başkanları: Hakan Yazan, Fatma Betül Çakır

Sözlü Sunum Oturumu 3 Detayları için Tıklayınız

Sözlü Sunum Oturumu 4 (SS-33 / SS-40)
Oturum Başkanları: Tuğba Şimanlar Eyüboğlu, Almala Pınar Ergenekon

Sözlü Sunum Oturumu 4 Detayları için Tıklayınız

09:00-10:00

Solunum Yolu Hastalıklarında Güncel Konular
Oturum Başkanları: Erkan Çakır, Nihat Sapan

 1. Hışıltılı Bebeklerde Ayrıcı Tanı
  Ayşen Bingöl
 2. Çocuklarda Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisi
  Almala Pınar Ergenekon

Son 1 Yılda Ne Oldu?
Oturum Başkanları: Ela Erdem Eralp, Ayşe Tana Aslan

 1. Primer Silyer Diskinezide Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemleri
  Emine Atağ
 2. Çocukluk Çağı Uykuda Solunum Problemlerinde Gelişmeler
  Ela Erdem Eralp
 

10:00-11:00

Pediatride Güncel Konular
Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Ayşen Bingöl

 1. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavisinde Akılcı Yaklaşım
  Ali Özdemir
 2. Adenotonsillektomi Kime Ne Zaman?
  Ozan Gökler

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Gelişmeler
Oturum Başkanları: Remziye Tanaç, Elif Dağlı

 1. Çocuk Göğüs Cerrahisinde Gelişmeler
  Gürsu Kıyan
 2. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Kayıt Sistemi ve Ülke Verileri
  Nural Kiper
 
11:00-11:30 KAHVE ARASI

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUMU:

Oturum Başkanı: Sedat Öktem
Okul Çağı Astım Yönetimi: Uzun Dönem Tedavi ve Kurtarıcı İlaç Seçimi
Konuşmacı: Fazilet Karakoç
   
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

UYDU SEMPOZYUMU:

Oturum Başkanı: Bülent Karadağ
Çocuklarda Ağır Astım Tedavisinde Yenilikler
Konuşmacı: Zeynep Seda Uyan
  KİSTİK FİBROZİS TEKNİSYENLERİ KURSU
13:15-13:30

Açılış-Tanışma
13:30-14:00
KF Merkezi ve Hemşirenin Rolü
Burcu Süzer Uzunoğlu
14:00-14:30
KF Hemşiresinin Bir Günü
Gamze Taştan

14:30-15:30

Hipoksi ve Tedavisi
Oturum Başkanları: Nagehan Emiralioğlu, Sedat Öktem

 1. Çocuklarda Hipoksi Tanısı ve Oksijen Tedavisi 
  Ebru Elmas Yalçın
 2. Hipoksik Çocuklarda Yüksek Akışlı Nazal Oksijen ve Non-İnvaziv Ventilasyon Tedavisi
  Erdem Başaran

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Eğitimin Standardizasyonu, Özlük Haklarımız ve Etik Sorunlar

 1. Yasalar Penceresinden Bakış Açısı
  Gürkan Sert
 2. Tıpta Uzmanlık Kurulu Bakış Açısıyla Sorunlar
  Ayşe Tana Aslan
 3. Örneklerle Günlük Hayatta Uygulamalar
  Erkan Çakır

14:30-15:00
KF’de Beslenme ve Diyet
Damla Kocamaz


15:00-15:30
ARA

15:30-16:00 KAHVE ARASI 15:30-17:30
Ter Testi Nasıl Yapılır?
Burcu Süzer Uzunoğlu
Gamze Taştan
Sibel Sönmez


17:30-18:00
Sertifika Töreni
16:00–16:30 Konferans: Bilinmeyen Başkent Kargamış

16:30-18:00

Olgular Eşliğinde Çocuk Göğüs Hastalıkları
Oturum Başkanları: Arif Kut, Ela Erdem Eralp

 • Olgu 1: Gökçen Dila Tuğcu
 • Olgu 2: Tuğba Ramaslı Gürsoy
 • Olgu 3: Gizem Özcan
 • Olgu 4: Gökçen Kartal Öztürk

Sözlü Sunum Oturumu 5 (SS-41 / SS-52)
Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Erkan Çakır

Sözlü Sunum Oturumu 5 Detayları için Tıklayınız

 

SALON A

SALON B

SALON C

10:00-12:00

Poster Oturumu 2
Oturum Başkanları: Almala Pınar Ergenekon, Emine Atağ

Poster Oturumu 3
Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Arif Kut

 

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Sedat Öktem

KAYIT


Kayıt
Kayıt Tipi 01 Ağustos 2022 ve Öncesi 01 Ağustos 2022 Sonrası
Uzman ₺ 1.500 ₺ 1.650
Firma Yetkilisi ₺ 1.500 ₺ 1.650
Kurs (Sadece Kurs Katılım) ₺ 500 ₺ 550

Kayıt ücretlerine: 29 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Kongre bilimsel oturumlarına katılım, stant alanına giriş, kongre katılım belgesi dahil olup; KDV ilave edilecektir.

* Kongre kaydı yaptıran katılımcılar düzenlenecek kurslara ücretsiz olarak katılabileceklerdir.

* Kurs katılımı sınırlı olup, kursa katılacak olan kongre katılımcılarının kurs kayıt taleplerini organizasyon sekretaryasına bildirmelerini önemle hatırlatırız.


Kurs kayıt ücretine 29 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek Kurs bilimsel oturumlarına giriş, 2 adet kahve ikramı ve öğle yemeği dahil olup; KDV ilave edilecektir.

* İndirimli kayıt ücretinden faydalanabilmek için, 01 Ağustos 2022 tarihinden önce kayıt ücretlerinin banka hesabına yatırılması, ödemeye dair belgenin ve kayıt bilgilerinin Kongre Organizasyon Sekretaryasına faks ya da e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

Konaklama
Kayıt Tipi 01 Ağustos 2022 ve Öncesi 01 Ağustos 2022 Sonrası
Tek Kişilik Oda ₺ 7.500 ₺ 8.250
Çift kişilik oda ₺ 10.820 ₺ 11.900

Konaklama ücretlerine: 28 Eylül - 02 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 gece konaklama, 3 adet kahvaltı (29-30 Eylül, 01-02 Ekim), kahve ikramları (29-30 Eylül, 01 Ekim), 3 adet öğle yemeği (29-30 Eylül, 01 Ekim) dahil olup, KDV ilave edilecektir.

* Oda rezervasyonu talepleri ile ilgili olarak ücret yatırımından önce PRIME Kongre ile irtibata geçilip, müsaitlik sorulması zorunludur. PRIME Kongre tarafından konfirme edilmeyen rezervasyonlar geçerli sayılmayacaktır.

Kayıt & Konaklama taleplerinizi PRIME Kongre'de [email protected] ve [email protected] e-posta adreslerine göndermeniz rica olunur. Çocuk Göğüs Hastalıkları 6. Kongresi ile ilgili tüm detaylara www.2022cocukgogus.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Transfer Bilgileri: Transfer talep eden katılımcılara kongre esnasında havaalanı – otel – havaalanı özel transfer hizmeti sağlanacaktır. Transfer detaylarınız ile ilgili olarak ise organizasyon sekretaryası ile irtibat kurulması önemle rica olunur.


KONAKLAMA YAPMAYACAK KATILIMCILARA UYGULANACAK EK ÜCRET

KATILIMCI 3000.-TL
Kongre aktivite alanlarına girişte yaka kartı kontrolü yapılacak olup, konaklama yapmayan katılımcı ve firma yetkililerinin kongre kayıt ücretlerine ek olarak dış katılım ücreti ödemesi zorunludur. Yukarıda belirtilen konaklamasız kayıt ücretlerine Shimall Otel Kongre Merkezi’nde alınacak kahve ikramları ve 3 adet öğle yemeği (29-30 Eylül, 01 Ekim) dahil olup; KDV ilave edilecektir.


İptal ve İade Koşulları

 • İptal ve isim değişiklikleri için Prime Kongre Yönetimi ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır.
 • 01 Ağustos 2022 tarihi (ekonomik ödeme tarihi) ve öncesinde yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç yatırılan ücretin %50'si geri ödenecektir.
 • 01 Ağustos 2022 tarihi (ekonomik ödeme tarihi) tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılamayacaktır, ancak isim değişikliğine izin verilecektir.
 • Bütün iadeler Kongre sonrasında yapılacaktır.
GENEL BİLGİLER


Toplantı Tarihi ve Yeri
Toplantı 29 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihleri arasında, Shimall Otel Kongre Merkezi, Şehitkamil - Gaziantep’de gerçekleştirilecektir. 

Toplantı İletişim Adresleri
[email protected] - [email protected]

Toplantı Dili
Toplantı resmi dili Türkçe'dir.

Toplantı İnternet Adresi
www.2022cocukgogus.org

Yaka Kartı
Tüm katılımcıların kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Toplantı İzin Yazıları
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre izin yazıları, Kongre  Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile talep eden katılımcılara gönderilecektir.

İptal Koşulları
Konaklama rezervasyon iptalleri için Prime Kongre Yönetimi ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır.
01 Ağustos 2022 (ekonomik ödeme tarihi) ve öncesinde yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç yatırılan ücretin %50'si geri ödenecektir.
01 Ağustos 2022 (ekonomik ödeme tarihi) tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılamayacaktır ancak isim değişikliğine izin verilecektir.
Tüm geri ödemeler, kongre sonrasında yapılacaktır. 

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildirilerin online sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir.  Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri gönderi adresi www.2022cocukgogus.org
 • Son bildiri gönderme tarihi 25 Ağustos 2022'dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
 • Bildiri özeti genel kuralları toplantı web sayfasında yer almaktadır.

Önemli Tarihler

Son bildiri gönderme tarihi: 25 Ağustos 2022
İndirimli kayıt ve
konaklama için son tarih:
01 Ağustos 2022
İLETİŞİM


Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No: 8A/1 Ataşehir 34750 İstanbul-Turkey
+90 216 576 02 00
+90 216 576 88 80
www.cocukgogus.org

 

Op. Cemil Topuzlu Cad. TIBAS Dalyan Konutları F Blok K.4 D.8 Fenerbahçe/Kadıköy 34726 Istanbul - Turkey
+90 216 357 23 23
+90 216 357 23 33
[email protected] - [email protected]